วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

บทสวดสรรเสริญพระแม่กวนอิมสวดขอบารมีจากพระแม่กวนอิม
นะโม ตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโล กิเตศะวะราย โพธิสัตตวาย มหาสัตตะวาย นะมะพะธะฯ

บทสวดสรรเสริญพระแม่กวนอิม

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งกำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งกำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ)

นำโมฮู๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ้วโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั้งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซำผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิก (จบ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พระสมเด็จพิมพ์พระประทาน

พระสมเด็จพิมพ์พระประทาน

สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่

สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่
056-882317